Stand en verloop van de voorzieningen

4.2.4 Stand en verloop van de voorzieningen

Overzicht van de voorzieningen aan het eind van het jaar.

Omschrijving

Saldo 

Saldo 

Saldo 

Saldo 

Saldo 

Saldo 

primo

2017

ultimo 2017

ultimo 2018

ultimo 2019

ultimo 2020

ultimo 2021

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's

2.375

2.412

2.449

2.485

2.522

2.559

Voorziening pensioenverpl ambtsdragers

1.023

1.000

977

953

930

907

Voorziening wachtgeldverplichtingen

152

152

152

152

152

152

Voorziening internationale solidariteit

13

13

13

13

13

13

Voorz. toekomstige pensioenverpl ambtsdragers

666

726

786

846

906

966

Voorz. negatief eigen vermogen Stadsgewest

205

205

205

205

205

205

Voorziening afgesloten grondcomplexen

316

316

316

316

316

316

Onderhoudsegalisatievoorzieningen 

2.743

2.913

2.794

2.893

2.814

2.736

Voorziening onderhoud openbare verlichting

27

42

48

50

56

62

Voorziening onderhoud begraafplaats

7

8

10

11

12

13

Voorziening woonwagenlocatie Driesedam

60

38

39

40

39

38

Voorziening woonwagen Driesedam 22

-6

-6

-6

-6

-6

-6

Voorziening woonwagenlocatie Olmenlaan

105

118

128

129

74

20

Voorziening huurwoonwagen Olmenlaan 31

0

-11

-11

-11

-11

-11

Voorziening huurwoonwagen Olmenlaan 23

12

12

12

12

12

12

Voorziening onderhoud raadhuis

355

344

333

323

312

301

Voorziening onderhoud kettingweg

106

134

163

191

219

248

Voorziening onderhoud gemeentekantoor

591

627

662

698

733

769

Voorziening onderhoud Soc. Cult. Acc.

418

391

370

327

337

347

Voorziening JC Elzenburg

12

12

12

12

12

13

Voorziening onderhoud sportaccommodaties

581

554

479

413

407

401

Voorziening onderhoud acc. Sportparken

211

231

255

263

147

31

Voorziening onderhoud Theresialaan 32

24

24

24

24

24

24

Voorziening onderhoud Clustervoorziening V-N

75

151

228

306

385

464

Omschrijving

Saldo 

Saldo 

Saldo 

Saldo 

Saldo 

Saldo 

primo

2017

ultimo 2017

ultimo 2018

ultimo 2019

ultimo 2020

ultimo 2021

Voorziening brugonderhoud

167

243

48

110

60

9

Voorzieningen van derden verkregen middelen

865

813

814

813

812

811

Egalisatievoorziening gemeentelijke riolering

857

805

805

805

805

805

Voorziening sociaal fonds

8

8

9

8

7

6

Totaal voorzieningen  algemene dienst 

5.983

6.138

6.057

6.191

6.148

6.106

Lagere marktwaarde overige eigendommen

4.386

1.331

1.331

1.331

1.331

1.331

Voorziening waardering Mariellaschool

174

115

115

115

115

115

Voorziening Martinilaan 4

934

934

934

934

934

934

Voorziening Irenelaan

3.278

282

282

282

282

282

Overige voorzieningen waarderingen 

49

49

49

49

49

49

Voorziening dubieuze debiteuren

49

49

49

49

49

49

Totaal Generaal

10.418

7.518

7.436

7.571

7.528

7.486