Waar komt ons geld vandaan?

Totaal Inkomsten

€ 68.548

100,0%

Waar geven wij ons geld aan uit?

Totaal Uitgaven

€ 62.665

100,0%

Burger en bestuur

Veiligheid

Jeugd en onderwijs

Leefbaarheid

Zorg, arbeid en inkomen

Economische zaken

Afval

Openbare ruimte

Bouwen en wonen