Investeringen en kapitaallasten

 
Het volledige investeringsprogramma is opgenomen in bijlage I. Onderstaand een samenvatting. Hieruit blijkt dat voor de periode 2018 t/m 2021 er in totaal voor ruim € 26 miljoen aan nieuwe en vervangingsinvesteringen staan gepland. Hiervan heeft ruim 12 miljoen betrekking op jaarschijf 2018.

Omschrijving             x € 1.000

2018

2019

2020

2021

Totaal 

Nieuwe investeringen 

7.455

1.810

250

250

9.765

Vervangingsinvesteringen 

4.622

3.990

4.075

4.145

16.833

Totaal 

12.077

5.800

4.325

4.395

26.597

Onderwijs nieuwe investeringen 

5.202

0

0

0

5.202

Gymzalen Martinihal en centrum

1.774

0

0

0

1.774

Rijksinfra

0

1.810

250

250

2.310

GRP (vervangingsinvesteringen)

2.525

2.540

2.565

2.591

10.221

MOR: Wegen verkeer verlichting en groen

1.221

1.211

1.241

1.253

4.925

Info beleidsplan 

335

145

100

100

680

Overige

1.019

95

169

201

1.484

Totaal 

12.077

5.800

4.325

4.395

26.597

Kapitaallasten
De rente en afschrijvingslasten van investeringen worden aan de programma’s toegerekend vanaf het jaar volgend op de investering. De rentelasten tijdens de bouw van de grote investeringsprojecten worden ten laste van de investeringen geactiveerd.
De aan de programma’s toegerekende afschrijvings- en rentelasten bedragen:

Aan programma's doorberekende kapitaallasten                    x € 1.000

Begroting            

2018

2019

2020

2021

Afschrijvingslasten 

6.384

6.448

4.581

4.590

Rentelasten 

1.374

1.446

1.559

1.727

In de afschrijvingslasten zijn de extra afschrijvingen begrepen van de boekwaarden van het te verkopen vastgoed.