Veel aandacht gaat uit naar de ontwikkelingen voor rijksinfra. Dat geldt ook voor milieu. In de voorbereiding van de realisatie zijn alle inspanningen gericht op het adviseren, toetsen en beoordelen van de milieurapportages en -aspecten voor de werkvelden externe veiligheid, bodemkwaliteit en duurzaamheid.

Voor duurzaamheid blijven we ons richten op het uitvoeren, deelnemen en vooral het faciliteren van (burger-)initiatieven. Met ondertekening sluiten we het Lokaal Energie Akkoord. Ook blijven we (regionaal) de kansen onderzoeken om de Vughtse energievraag te verminderen en voor het overige duurzaam op te wekken, waarbij we de mogelijkheden die ontstaan in relatie tot de rijksinfra-ontwikkelingen benutten.