Rode draad in de Woonvisie 2016 is zoveel mogelijk flexibiliteit om de woonwensen en eisen van onze inwoners te faciliteren. Ook willen we dat de Woonvisie ruimte biedt en uitnodigt aan de corporaties, inwoners, zorgpartners en andere stakeholders om hun rol te pakken.
Daarnaast is de Woonvisie een document waarmee we de kwaliteit van de Vughtse woningmarkt en het leefklimaat in onze gemeente willen behouden en verder uitbouwen. Woonwijze brengt in 2018 een bod uit op de Woonvisie en maakt met ons jaarprestatieafspraken voor 2019.

We willen een levendig en perspectiefrijk dorp blijven. In de woningbouwplanning voor 2018 en verder ligt daarom de nadruk op het faciliteren van meerdere doelgroepen en de bevordering van doorstroming vanuit het betaalbare huur- en koopsegment, het realiseren van koopwoningen voor starters en gezinnen, het realiseren van sociale huurwoningen en het bouwen van levensloopgeschikte woningen. Prioriteit is daarnaast, nu de woningmarkt fors is aangetrokken, de feitelijke woningbouwproductie ruim baan te geven en daar waar mogelijk te stimuleren door een blijvend vlotte vergunningverlening.