Door de toename van verhard oppervlak en de klimaatontwikkeling is er meer wateroverlast. We blijven de aanpak van watergangen en riolering afstemmen op het project rijksinfrastructuur en overige ruimtelijke ontwikkelingen zoals centra en woningbouw.

We hebben ruim 200 km vrij verval riool en bijna 50 km aan drukriolering en duikers. Gemiddeld gaat een riool 50 jaar mee en is een gemiddeld jaarlijks vervangingspercentage van
2 % voldoende. In 2018 investeren we ruim 2 miljoen om 5.500 m riolering te vervangen. Doelstelling is om tot 2024 jaarlijks 2,2 % van het riool te vervangen. We vervangen riolering die slecht is van kwaliteit en/of waarvan de afvoercapaciteit niet voldoet. Vanaf 2024 waarborgen we de kwaliteit voldoende als we jaarlijks 2 % van de riolering vervangen.

Naast dat we riolering vervangen, repareren en renoveren we ook periodiek de riolering. We nemen dit op in het MOR. We pakken de periodieke inspectie in het vervolg daarom ook anders op: In 2020 gaan we een groot deel van de riolering inspecteren. In de andere jaren inspecteren we alleen de delen waarvan we gegevens nodig hebben voor ontwikkelingen, projecten of na calamiteiten.