Gemeentelijke kaders

Verkeer en Vervoerplan 2014-2018 (incl. 1 e herziening)
Nota Parkeerbeleid 2013-2022
Beleid Gladheidbestrijding
Beleid laadpalen – Regeling laadpalen elektrisch vervoer

Wat willen we bereiken?

Goed bereikbare voorzieningen en een vlotte en veilige verkeersafwikkeling.

Wat gaan we doen?

Activiteiten

Toelichting

Wanneer

Uitvoeren verkeersafwikkeling Moleneindplein.

Vanuit de visie Vught Centrum Zuid.
Het toekomstbestendig maken van Moleneindplein (zie ook programma 9 Ruimtelijke Ontwikkeling)

2018

Realiseren Hoofdwegenstructuur.

Met de herinrichting van de Boxtelseweg/Grote Gent/Maurickplein geven we invulling aan de realisatie van de hoofdwegenstructuur.

2e kwartaal

Gebiedsgerichte en specifieke projecten uit Verkeer en Vervoerplan 2014-2018 en Nota Parkeerbeleid 2013-2022.

MOR-projecten pakken we integraal op en kunnen meerdere disciplines bevatten. Voor de gebiedsgerichte projecten wordt verwezen naar riolering.

2018 doorlopend

Realiseren hoofdfietsnetwerk.

Fase 2 Postweg. Asfalteren fietspad met inachtneming kwaliteitseisen uit het VVP 2014-2018.

3e kwartaal

Actualiseren Verkeer en Vervoerplan.

3e kwartaal

Hoe gaan we dit meten?

Effectindicatoren

Realisatie

Begroot

2015

2016

2017

2018

Tevredenheid over bereikbaarheid van de buurt met de auto.

8,0

8,0

8,0

8,0

Tevredenheid over de parkeermogelijkheden in de buurt.

7,1

7,1

7,1

7,1

Tevredenheid over het openbaar vervoer in de buurt.

7,7

7,7

7,7

7,7

Tevredenheid over de parkeermogelijkheden in de gemeente.

7,3

7,3

7,3

Tevredenheid over het openbaar vervoer in de gemeente.

7,4

7,4

7,4

Tevredenheid over het onderhoud van wegen en fietspaden.

6,9

6,9

6,9

Tevredenheid over de verkeersveiligheid van de gemeente.

6,7

6,7

6,7

Tevredenheid over de verkeersveiligheid in de buurt.

6,4

6,4

6,4

Prestatie-indicatoren

Realisatie

Begroot

2015

2016

2017

2018

Aantal scholen dat meedoet aan het project Brabants Verkeersveiligheid label.

8

8

8

8