We voeren specifiek onderhoud uit dat gekoppeld is aan het uitvoeringsprogramma van de Nota Groen 2016. Speerpunten daarbij zijn het versterken en monitoren van de biodiversiteit in de openbare ruimte.