In verband met de ontwikkelingen op het gebied van de rijksinfra stemmen we het specifieke wegonderhoud binnen het MOR hierop af.

Het beheerplan wegen dat in 2017 is geactualiseerd laat een verbetering zien op de kwaliteit van onze asfaltwegen. De  inhaalslag pakken we op in de sectorale projecten, waarbij we met name investeren op de zeer slechte wegen. Het specifieke wegonderhoud binnen het MOR stemmen we af op de steeds duidelijker wordende plannen vanuit Rijksinfra.  

De toepassing van LED resulteert in structureel lagere energielasten. Traditionele verlichting is over enkele jaren niet meer te verkrijgen. Daarom schakelen we over op LED verlichting.