Vanaf juli 2016 vervangt de Erfgoedwet een deel van de Monumentenwet 1988. Onderdelen van de Monumentenwet die de fysieke leefomgeving betreffen, gaan naar de Omgevingswet die in 2019 van kracht wordt.
De ambitie op erfgoed maakt onderdeel uit van de topprioriteit “Erfgoed en vrijetijdseconomie”. Er is dan ook een directe relatie met de programma’s “Economie” en “Recreatie” en de daarin benoemde activiteiten.