Gemeentelijke kaders

Monumentenverordening Vught

Wat willen we bereiken?

Het behouden, verbeteren en zichtbaarder maken van het culturele erfgoed van Vught en met name de archeologische waarden en monumenten.

Wat gaan we doen?

Activiteiten

Toelichting

Wanneer

Uitvoering geven aan het erfgoedbeleid.

Stimulerend beleid voor het verder ontwikkelen van erfgoed en de promotie er van.

Doorlopend.

Hoe gaan we dit meten?

Effectindicatoren

Realisatie

Begroot

2015

2016

2017

2018

Het aantal gemeentelijke monumenten

-

-

169

169

Het aantal beeldbepalende panden

-

-

  48

48