Beleidsindicatoren (verplicht )

Eenheid

Periode

Waarde 

Functiemenging

%

2016

52

Bruto gemeentelijk product

Verhouding tussen verwacht en gemeten product

2013

80

Vestingen

Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 t/m64 jaar

2016

128,8