Onder de titel van “Het geheim van Vught” zijn we in 2017 gestart om ontwikkelingen te stimuleren die een bijdrage leveren aan het economisch klimaat van Vught. Inzet daarbij is om Vught vooral meer op de kaart te zetten. Dit doen we door de promotie van onze eigen identiteit waarbij de grote diversiteit die Vught te bieden heeft een prominente rol in neemt. Er is vanuit ondernemers bewustwording, breed draagvlak en enthousiasme voor de ingezette koers. Dat is merkbaar door de actieve bijdrage die wordt geleverd in tijd en ook in geld. In 2018 continueren we deze ingezette koers. We maken hem concreter en bewaken vanuit een regiserende rol de kaders waarin we ons als Vught willen ontwikkelen en positioneren. Hier ligt een grote uitdaging. De mogelijkheden zijn namelijk beperkt om goed te anticiperen op maatschappelijke trends en ontwikkelingen. Voornaam onderdeel daar binnen zijn de lokale ontwikkelingen van het spoor en de N65. Het economische klimaat is nu onvoldoende op orde om tijdens de uitvoering deze klappen op te vangen. Daarbij heeft het succes van “Het geheim van Vught” ons in 2017 reeds ingehaald. Ondanks onze nieuwe regiserende rol, zoals deze past als terugtrekkende overheid, zal de gemeente als partner, zonder extra inzet in tijd en geld, de lokale economische rem zijn. De uitdaging is dan ook (te) groot om de succesvol ingezette koers in de huidige organisatievorm overeind te houden.