In 2016 heeft Nederland het VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap geratificeerd. Inmiddels is er wet- en regelgeving van kracht geworden, die gemeenten verplicht te werken aan de toegankelijkheid in brede zin: fysiek, sociaal, digitaal. Doel is dat mensen met een chronische ziekte of handicap deel kunnen nemen aan de samenleving.