Gemeentelijke kaders

- Beleidsplan Wmo

Wat willen we bereiken?

Mensen met een chronische ziekte of handicap kunnen zo gewoon mogelijk meedoen in de Vughtse samenleving. Voorzieningen, openbare ruimte, informatie zijn toegankelijk voor deze doelgroep.

Wat gaan we doen?

Activiteiten

Toelichting

Wanneer

Uitvoeren quickscan  en maken plan van aanpak toegankelijkheid Vught

In beeld brengen hoe het staat met de fysieke, digitale en sociale toegankelijkheid in Vught. Op basis van de uitkomsten opstellen van een plan met prioriteiten.

2e  en 3e kwartaal

Optimaliseren van toegankelijkheid eigen organisatie

Toegankelijkheid informatie, werkprocessen en formulieren van gemeente en Wegwijs+

Start 4e kwartaal

Hoe gaan we dit meten?