• Wmo 2015
  • Participatiewet
  • Wet verbetering arbeidsmarktpositie alleenstaande ouders (WVA)
  • Invorderingswet 1991
  • Wet Educatie- en beroepsonderwijs
  • Huisvestingswet (2014)
  • Wet bundeling van uitkeringen inkomensvoorziening aan gemeenten (BUIG)
  • Wet op de Lijkbezorging
  • Wet gemeentelijke schuldhulpverlening