De toestroom van vergunninghouders daalt. Dit is een landelijke ontwikkeling. Voor 2018 verwachten wij dat de daling zich zal voortzetten.