Gemeentelijke kaders

 • Notitie: Mantelzorg, zorgen delen 2015-2018 (raad juni 2015)
 • Notitie De kracht van Vught: de inwoners (2016)

Wat willen we bereiken?

Mantelzorg:

 • Voorkomen van overbelasting van mantelzorgers. Daarom aandacht voor het, in samenwerking met lokale partners, ondersteunen van mantelzorgers met informatie en advies, respijtzorg, en versterking van hun netwerk.
 • Mantelzorgers voelen zich gewaardeerd en gesteund.

Vrijwillige inzet:

 • inwoners zetten zich vrijwillig in voor de lokale samenleving
 • de gemeente zorgt voor goede condities, zodat Vughtenaren zich kunnen inzetten voor elkaar.

Wat gaan we doen?

Activiteiten

Toelichting

Wanneer

Ondersteunen vrijwillige inzet, conform de notitie De kracht van Vught: de inwoners (2016).

Onder meer:

 • VrijwilligersAcademie073 in Vught
 • voortzetten project rondom jongeren en vrijwillige inzet
 •  voortzetting samenwerking in Samen Sterk in de Wijk.
 • Samenwerking tussen beroepskrachten en vrijwilligers bevorderen.

2018 (hele jaar)

Uitvoeren van de notitie Mantelzorgers, zorgen delen.

Onder meer:

 • mantelzorgers ondersteunen met sociale kaart en rol Wegwijs+ (adviseren/ weg wijzen);
 • preventie van overbelasting bij mantelzorgers;
 • versterken van mantelzorgteam;
 • waarderingsactiviteiten, o.a. dag van de mantelzorg;
 • mogelijkheden respijtzorg in beeld en respijtzorg ontwikkelen/organiseren.
 • Minder zichtbare groepen bereiken, zoals mantelzorgers die werken, naar school gaan of een andere culturele achtergrond hebben.

2018 (hele jaar)

Hoe gaan we dit meten?