Kinderen in armoede is één van de speerpunten in armoedebeleid, zowel landelijk als lokaal. Er zijn veel huishoudens met schulden. Preventie, participatie, hulpverlening en nazorg vragen daarmee continue aandacht. Diverse risicogroepen voor armoede zijn bekend. Eén van de groeiende groepen bestaat uit werkende ouders met een laag inkomen. Het rijk stelt structureel extra middelen beschikbaar voor preventie en bestrijding van armoede bij kinderen.