Door de komst van de Participatiewet zijn we verantwoordelijk geworden voor een grotere en complexere doelgroep. Steeds vaker zien we zwaardere ondersteuningsvragen en een toename in het aantal en duur van re-integratietrajecten. Inwoners hebben namelijk meer ondersteuning nodig om te participeren. Daarnaast geldt vanaf 2017 de verplichting om beschut werk te organiseren, hiervoor schakelen we, ook in 2018 de WSD in.

In de pilot WSD doen we ervaring op  met een nieuwe rol die WSD in de toekomst voor Vught kan gaan spelen. Besluitvorming wordt verwacht begin 2019.