• Iedereen, ongeacht leeftijd of beperkingen, doet mee aan de samenleving. Zelfstandig wonen en deelnemen aan het maatschappelijk verkeer wordt waar nodig ondersteund.
  • Daar waar mogelijk is de ondersteuning (collectief) dichtbij mensen georganiseerd en is de toegang laagdrempelig.
  • Inwoners van Vught die in contact zijn geweest met Wegwijs+ zijn tevreden over de informatie, de dienstverlening en geboden ondersteuning.