Naast de jeugdpreventie activiteiten is er speciale aandacht voor gezond ouder worden. De insteek is dat mensen zo lang mogelijk gezond blijven en daardoor kunnen participeren in de samenleving en zelfstandig kunnen blijven wonen. Ook de problematiek rondom de verwarde personen en gezondheid in de nieuwe omgevingswet verdient de aandacht.