Gemeentelijke kaders

  • Gezondheidsbeleid

Wat willen we bereiken?

Een optimale gezondheid van de inwoners van Vught, zodat zij zelfredzaam blijven en mee kunnen doen aan de samenleving.

Wat gaan we doen?

Activiteiten

Toelichting

Wanneer

Inzetten lokaal accent.

In 2018 is er binnen het lokaal accent aandacht voor:

  • Organiseren Fittestdagen
  • Stimuleren eetprojecten
  • Gezonde school aanpak

Nieuwe initiatieven van ‘onderop’

2018 doorlopend

Aandacht geven aan gezondheid in aanpak Omgevingswet.

Gezondheid en de GGD betrekken bij de implementatie van de omgevingswet.

2018
doorlopend

Hoe gaan we dit meten?

Effectindicatoren

Realisatie

Begroot

2015

2016

2017

2018

Beoordeling van de gezondheidsvoorzieningen

7,5

G

7,6

7,6