Met het in gebruik nemen van de Petruskerk krijgen  we in het centrum van Vught een unieke accommodatie, die een functie heeft als ontmoetingscentrum, en huisvesting biedt aan een aantal sociaal-culturele organisaties.
Met de oplevering van DePetrus is de eindrapportage uit het accommodatiebeleid 2012 volledig  uitgewerkt en gerealiseerd. In 2018 komen er ook meer wijkpunten. Enkele locaties die voorheen werden gebruikt met een maatschappelijke functie krijgen in 2018 een herbestemming.