Speerpunt is het stimuleren van breedtesport. Daarbij zetten we in op samenwerking tussen scholen, sportclubs, welzijnswerk etc. De relatie met Wmo en armoedebeleid is nadrukkelijk gelegd. De sportverenigingen krijgen meer ruimte om sport gerelateerde evenementen te organiseren om zo voldoende inkomsten te genereren.
Accommodatievraagstukken pakken we in voorkomende gevallen regionaal op.

Sportpark Bergenshuizen wordt grondig gemoderniseerd. Hierdoor beschikken we weer over een toekomstbestendig sportpark in Vught Zuid met een veelzijdig sportaanbod. Ook de openbare ruimte daar prikkelt om te verblijven of bewegen. MOVE Vught zet zich ook in 2018 in om sport en bewegen voor iedereen bereikbaar te maken. Met de realisatie van de sportvoorziening op Elzenburg en de beweegzaal in het centrum zijn alle scholen voorzien van een adequate gymnastiekvoorziening.