Gemeentelijke kaders

  • Nota Maximale speelruimte (raad november 2012)
  • Subsidieverordening 2017-2021

Wat willen we bereiken?

Een gevarieerd aanbod van kwalitatief goede sportvoorzieningen gericht op breedtesport. Voor jongeren, ouderen en mensen met een beperking. Plus burgers die financieel onvoldoende in staat zijn om aan sport te kunnen doen.  

Wat gaan we doen?

Activiteiten

Toelichting

Wanneer

Uitwerken van het integrale plan voor sportpark Bergenshuizen.

  • Ontwikkeling accommodatie S.V. Real Lunet
  • Ontwikkeling accommodatie Zwaluw V.F.C.
  • Verbetering landschappelijke kwaliteit
  • Verbetering speelmogelijkheden
  • Verduurzaming sportpark  
  • Betrekken individuele sporters bij sportpark
  • Ondersteuning samenwerking tussen verenigingen

4e kwartaal

Na 2018

2e kwartaal

2e kwartaal

4e kwartaal

Na 2018

Doorlopend

Opstellen van een jaarplan 2019 combinatiefunctionarissen sport-onderwijs.

In overleg met Sportservice Noord-Brabant. Bijzondere aandacht voor samenwerking tussen Wegwijs+, sportverenigingen, welzijnsorganisaties, wijken en onderwijs.

3e kwartaal

Faciliteren van het sportcafé.

Er is een nieuwe opzet voor het sportcafé, het 1e halfjaar en netwerkbijeenkomst en het 2e halfjaar een behandeling op thema’s.

2e kwartaal

4e kwartaal

Bouwen en opleveren van sportvoorziening Vught Zuid.

In 2018 wordt de sportvoorziening gerealiseerd.

3e kwartaal

Realiseren van een extra gymaccommodatie centrum Vught.

De beweegzaal bij de Springplank.

4e kwartaal

Begeleiden regionaal proces, met als eerste speerpunt behoud voldoende zwemwater.

Na sluiting van het zwembad bij Reinier van Arkel onderzoeken we  de mogelijkheden om de vraag naar extra zwemwater in regionaal verband op te pakken.

2018

Hoe gaan we dit meten?

Effectindicatoren

Realisatie

Begroot

2015

2016

2017

2018

Oordeel van de burgers over de sportvoorzieningen (waarstaatjegemeente.nl) 0-meting 2011

7,7

G

8

8

Prestatie-indicatoren

Realisatie

Begroot

2015

2016

2017

2018

Aantal door de gemeente gesubsidieerde sportprojecten

7

9

8

8