De cultuurnota 2008 is onderdeel geworden van het beleidsplan Sociaal domein

Het beleidskader Buitenschoolse Cultuureducatie is het kader voor een structurele oplossing voor buitenschoolse cultuureducatie. Deze is samen met het cultuurnetwerk vormgegeven.
Dit netwerk wordt doorontwikkeld voor het leggen van nieuwe verbindingen en de toegang tot de activiteiten. De uitkomst van het onafhankelijk onderzoek inzake de Speeldoos kan invloed hebben op het te voeren beleid.

Het netwerk rondom Buitenschoolse Cultuureducatie wordt doorontwikkeld voor het leggen van nieuwe verbindingen en de toegang tot de activiteiten.