Gemeenten hebben alleen nog een rol bij nieuwbouw en/of bij het uitbreiden van schoolgebouwen.
Voor het Kwartier heeft de gemeente een uitzondering gemaakt. Hier zijn we wel verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud.