Beleidsindicatoren (verplicht )

Eenheid

Periode

Waarde 

Absoluut verzuim

per 1000 leerlingen

2016

4,69

Relatief verzuim

per 1000 leerlingen

2016

16,03

Voortijdige schoolverlaters totaal (VO+MBO)

%

2016

1,2

Jongeren met delict voor rechter

%

2015

0,81

Kinderen in uitkeringsgezin

%

2015

2,41

Achterstandsleerlingen

%

2012

5,36