Jeugdzorg
De raad heeft in juni 2017 ingestemd met het plan van aanpak Transformatie jeugd. De hierin gestelde ambities moeten gerealiseerd worden:

  1. Toegang op sterkte
  2. Wonen doe je thuis
  3. Regionale zorg waar dat kan

4.   Complexe problematiek.