Het lokale bestuur is sterk in beweging. Er komen veel nieuwe taken op de gemeente af die vaak op regionale schaal worden opgepakt. Tegelijkertijd is de gemeente geconfronteerd met bezuinigingen. De gemeente kan en wil de problemen van deze tijd niet meer alleen oplossen. We leven in een netwerksamenleving waarbij de gemeente niet meer autonoom is om keuzes te maken. We doen het samen met onze burgers en partners in Vught en daarbuiten.
De gemeenteraad wil zijn kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende rol goed invullen. Dit doet de raad interactief, transparant en zorgvuldig. In 2019 zal de omgevingswet ingevoerd worden wat een actieve rol vraagt van de raad vanaf 2018.