Beleidsindicatoren (verplicht )

Eenheid

Periode

Waarde 

Formatie

FTE per 1.000 inwoners

2018

7,00

Bezetting

  FTEper 1.000 inwoners

2018

6,63

Apparaatskosten

Kosten per inwoner

2018

€ 0,63

Externe inhuur

Kosten als % van totale loonsom

2018

4,59

Overhead

% van totale lasten

2018

12,48