De driejaarlijkse audit-cyclus Basis Registratie Personen is vervangen door een jaarlijkse zelfevaluatie om de kwaliteit van de basisadministratie personen te verhogen.