Gemeentelijke kaders

Legesverordening

Wat willen we bereiken?

Onze inwoners zijn zeer tevreden over de kwaliteit (snelheid/deskundigheid) van de dienstverlening aan het loket.

Wat gaan we doen?

Activiteiten

Toelichting

Wanneer

Trainen van betrokken medewerkers

In company training op maat.

j
januari

Starten met een cliënten-begeleidingssysteem

Het gaat om de aanschaf van ticketkiosk. Hierdoor kunnen bezoekers sneller en beter op maat geholpen worden.

januari

Hoe gaan we dit meten?

Effectindicatoren

Realisatie

Begroot

2015

2016

2017

2018

Tevredenheid burger over de snelheid en deskundigheid van medewerkers aan het loket

8,4

*

8,4

8,4

* gegevens over 2016 nog niet voorhanden