De participatiesamenleving vraagt om een brede inzet van inwoners. Het beroep op mantelzorgers neemt toe. Vrijwillige inzet verandert de laatste jaren van karakter. Dit vereist een goede samenwerking tussen vrijwilligers, beroepskrachten en mantelzorgers. Ook is ondersteuning van vrijwilligers en mantelzorgers een voorwaarde.