Economische zaken

Realisatie

Meerjarenbegroting

bedragen x €1.000

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Industrie en handel

303

229

256

261

265

270

Recreatiebeleid

241

168

126

72

74

75

Cultuurhistorie

94

81

69

69

68

69

Totaal programma

638

478

451

402

407

414

Economische zaken

Realisatie

Meerjarenbegroting

bedragen x €1.000

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Industrie en handel

303

229

256

261

265

270

Recreatiebeleid

241

168

126

72

74

75

Cultuurhistorie

94

81

69

69

68

69

Totaal programma

638

478

451

402

407

414

Verrekening met reserves

0

0

0

0

0

0

Verrekening met reserves

0

0

0

0

0

0

Na verrekening met reserves

1.866

1.648

1.657

1.681

1.706

1.736

Na verrekening met reserves

1.866

1.648

1.657

1.681

1.706

1.736