Bouwen en wonen

Realisatie

Meerjarenbegroting

bedragen x €1.000

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Ruimtelijke ontwikkeling

1.045

442

653

662

669

684

Wonen

161

49

82

83

85

87

Bouwen

506

49

44

-22

-30

-34

Milieu

126

96

124

125

126

127

Overige gemeentelijke eigendommen

132

-2.269

-4.123

-2.314

-110

-114

Niet in exploitatie genomen gronden (NIEGG)

-875

207

374

394

398

401

GeoRegistratie en informatie

0

0

0

0

0

0

Totaal programma

1.095

-1.426

-2.846

-1.072

1.138

1.151

Bouwen en wonen

Realisatie

Meerjarenbegroting

bedragen x €1.000

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Ruimtelijke ontwikkeling

1.045

442

653

662

669

684

Wonen

161

49

82

83

85

87

Bouwen

506

49

44

-22

-30

-34

Milieu

126

96

124

125

126

127

Overige gemeentelijke eigendommen

132

-2.269

-4.123

-2.314

-110

-114

Niet in exploitatie genomen gronden (NIEGG)

-875

207

374

394

398

401

GeoRegistratie en informatie

0

0

0

0

0

0

Totaal programma

1.095

-1.426

-2.846

-1.072

1.138

1.151

Verrekening met reserves

0

0

0

0

0

0

Verrekening met reserves

0

0

0

0

0

0

Na verrekening met reserves

1.866

1.648

1.657

1.681

1.706

1.736

Na verrekening met reserves

1.866

1.648

1.657

1.681

1.706

1.736

 

9

Ontwikkelingen   x € 1.000

2018

2019

2020

2021

Autonome ontwikkelingen      

9

Resultaat  Verkoop vastgoed 

4.018

2.205

0

0

9

Vastgoed: Bestemmingsreserve accommodaties

-722

0

0

0

9

Vastgoed: Bestemingsreserve Rijksinfra 

-2.742

-1.404

0

0

9

Vastgoed: Algemene reserve

-555

-1.682

0

0

9

Vastgoed: Bijdrage uit Reserve IHP

0

881

0

0

9

Pacht en verhuur

-14

-14

-14

-14

Structurele aanpassingen

9

Duurzaamheid

10

10

10

10

Totaal programma

-4

-4

-4

-4

Ontwikkelingen Vastgoed                                 +4.018
                                        - 4.018

Er is een quick-scan opgesteld waarbij ons vastgoed dat (in de toekomst) niet meer benodigd is voor de publieke taak in beeld is gebracht. Op basis van de huidige kennis is deze prognose vertaald in de meerjarenbegroting. Op basis van de uitgangspunten in de kadernota komen verwachte opbrengsten ten gunste van het accommodatiebeleid, de reserve Rijksinfra of de Algemene reserve.

Pacht, huur en verhuur                              -14
Diverse kleine wijzigingen met betrekking tot pacht, huur en verhuur. Zoals aanpassingen voor waterschap belastingen, wijzigingen in de opbrengsten van (grond)verhuur en pacht.

Milieu                                    +10
We hebben minder externe kosten voor duurzaamheid. De uitvoering binnen de eigen
organisatie leidt tot een besparing.