Soort

Programmanaam

Rekening 2016 

Begroting 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

BATEN 

09 Bouwen en wonen

2.572

6.316

8.015

5.919

1.299

1.325

LASTEN

09 Bouwen en wonen

3.808

5.890

5.168

4.847

2.437

2.480