Beleidsindicatoren (verplicht )

Eenheid

Periode

Waarde 

Hernieuwbare elektriciteit

%

2015

1,0

WOZ-waarde woningen

€1.000

2016

310

Nieuwbouw woningen

aantal per 1.000 woningen

2014

9,6

Demografische druk

%

2017

75,8

Woonlasten éénpersoonshuishouden

2017

792

Woonlasten meerpersoonshuishouden

2017

949