Soort

Programmanaam

Rekening 2016 

Begroting 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

BATEN 

06 Economische zaken

35

37

38

39

39

40

LASTEN

06 Economische zaken

673

516

489

440

446

454