De plannen vanuit Rijksinfra blijven de komende jaren aandacht vragen in relatie tot overlast en beheersbaarheid die de werkzaamheden aan het spoor en de N65 met zich meebrengen. Concreet betekent dit dat, voordat bij Rijksinfra de schop in de grond gaat, we ons moeten richten op het realiseren van een goede hoofdwegenstructuur om de overlast te beperken.
De hoofdwegenstructuur  moet een positieve invloed hebben op de bereikbaarheid, veiligheid, leefbaarheid- en kwaliteit. De realisatie van de hoofdwegenstructuur is opgenomen in het Meerjarenuitvoeringsprogramma Openbare Ruimte (MOR).

In 2017 heeft een 1 e herziening van het Verkeer en Vervoerplan plaatsgevonden op basis van de ontwikkelingen Rijksinfra.