Beleidsindicatoren (verplicht )

Eenheid

Periode

Waarde 

Banen

per 1.000 inw 15-64jr

2016

742,7

Jongeren met delict voor rechter

%

2016

0,81

% kinderen in uitkeringsgezin

%

2015

2,41

Netto arbeidsparticipatie

%

2016

68,6

% achterstandsleerlingen

%

2012

5,36

% werkloze jongeren

%

2015

1,01

Bijstandsuitkeringen

per 1.000 inw 18jr eo

2016

19,9

Lopende re-integratievoorzieningen

per 1.000 inw 15-64jr

2015

15,3

Jongeren met jeugdhulp

% van alle jongeren tot 18 jaar

2016

9,4

Jongeren met jeugdbescherming

%

2016

0,9

Jongeren met jeugdreclassering

%

2016

0,3

Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement

per 1.000 inw

2016

65