Het sociaal-cultureel werk levert een belangrijke bijdrage aan het realiseren van de doelstellingen  van het sociaal domein-beleid. Het helpt bij het scheppen van randvoorwaarden. Bijvoorbeeld door de ondersteuning van mantelzorgers, de ontwikkeling van wijksteunpunten, het stimuleren en ondersteunen van vrijwillige inzet en burgerinitiatieven, integratie en het organiseren van activiteiten voor educatie, ontmoeting en ontspanning. Het sociaal-cultureel werk vervult in dit kader ook een actieve rol in Samen sterk in de wijk.