Soort

Programmanaam

Rekening 2016 

Begroting 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

BATEN 

08 Openbare ruimte

4.620

3.747

3.917

3.946

3.977

4.006

LASTEN

08 Openbare ruimte

10.704

7.098

8.229

7.634

12.736

10.272