Soort

Programmanaam

Rekening 2016 

Begroting 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

BATEN 

03 Jeugd en onderwijs

199

227

212

171

173

175

LASTEN

03 Jeugd en onderwijs

8.672

8.001

7.998

7.511

7.549

7.558