Soort

Programmanaam

Rekening 2016 

Begroting 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

BATEN 

01 Burger en bestuur

571

591

604

615

628

641

LASTEN

01 Burger en bestuur

4.290

2.351

2.587

2.638

2.643

2.619