Afval

Realisatie

Meerjarenbegroting

bedragen x €1.000

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Afvalverwijdering

-487

-781

-639

-649

-655

-666

Totaal programma

-487

-781

-639

-649

-655

-666

Afval

Realisatie

Meerjarenbegroting

bedragen x €1.000

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Afvalverwijdering

-487

-781

-639

-649

-655

-666

Totaal programma

-487

-781

-639

-649

-655

-666

Verrekening met reserves

0

0

0

0

0

0

Verrekening met reserves

0

0

0

0

0

0

Na verrekening met reserves

1.866

1.648

1.657

1.681

1.706

1.736

Na verrekening met reserves

1.866

1.648

1.657

1.681

1.706

1.736

 

7

Ontwikkelingen   x € 1.000

2018

2019

2020

2021

Autonome ontwikkelingen   

7

Exploitatie afval 

-112

-116

-99

-78

Totaal programma

-112

-116

-99

-78

Exploitatie afval
De wijzigingen in de verslagleggingsregels van BBV hebben tot gevolg dat er voorwaarden zijn gesteld aan de toerekening van kosten. Het gaat hier om uren, overhead en rentelasten. Aan afval worden hierdoor minder kosten toegerekend, hetgeen resulteert in lagere afvalstoffenheffing.