Beleidsindicatoren (verplicht )

Eenheid

Periode

Waarde 

Huishoudelijk restafval

kg

2015

117