Gemeentelijke kaders

  • Wet op de Veiligheidsregio’s

Wat willen we bereiken?

Zie bovenstaande toelichting.

Wat gaan we doen?

Zie bovenstaande toelichting.

Hoe gaan we dit meten?

Zie bovenstaande toelichting.